GDPR - Vi beskytter dine persondata

Vi ønsker at passe på dine persondata, derfor har LM-Bornholm udarbejdet en stripe dokumenter der samlet beskriver hvordan vi gør det.

Overordnet er det hele samlet i vores privatlivspolitik som du finder her:

 

 

Privatlivspolitik
 
 
 

Privatlivspolitikken er baseret på en stripe andre dokumenter som er tilgængelige herunder:

Dokument Beskrivelse

Behandlerfortegnelse

Indeholder oversigt over alle enheder som LM-Bornholm udvæksler persondata med ud over internt i organisationen.

Politik for opbevaring og sletning af personoplysninger

Overordnet dokument omkring hvordan data skal opbevares og skal slettes efter fastlagte tider. Dokumentet har en stripe underdokumenter her under.
Retningslinjer for brug og opbevaring af billeder.
Retningslinjer og oversigt over brugen af cookies på lm-bornholm.dk.
Retningslinjer for opbevaring af persondata.
Retningslinjer for hvordan referater og dagsordner håndteres og hvem der har adgang til dem.
Politik for hvordan håndtering af hvordan ønske om insigt håndteres.
Politik for hvordan databrud håndteres.

Databehandleraftaler

Aftaler med dem der på vejne af LM-Bornholm behandler data for os.
Vores hjemmesider og intranet er hoset hos one.com og derfor foreligger der en databehandleraftale med dem om at de data vi har liggende på deres servere forbliver vores og de ikke må videregive dem til 3. part.

Samtykkeerklæringer

Arbejdet i og omkring LM-Bornholm spræder sig bredt, og derofr er der udarbejdet forskellige samtykkeerklæringer som ligger til baggrund for langt det meste af vores håndtering af persondata.
For medlemmer af LM-Bornholm som afdelingsmedlemskab. Giver ret til at håndtere lister over medlemmerne.
Samtykke for at måtte vise kontaktoplysninger og billeder på en stibe nøglemedarbejdere i LM-Bornholm. Disse medarbejdere er både frivillige og ansatte.
Som frivillig i foreningen kan der vare tages opgaver der kræver at vi håndterer oplysninger. Det kan fx være hvis man har en post der gør at man skal udfylde en frivillighedskontrakt, som vi skal opbevare.
LM-Bornholm driver en mailservice hvor der kan sendes mail ud til medlemmer og andre personer der har tilmeldt sig. For at måtte opbevare og benytte disse data er der et samtykke for dette.
For at få adgang til LM-Bornholms interne fildeling skal der indgås et samtykke om at disse filer kan indeholde persondata og derfor skal behandles efter retningslinjerne for det. Samtidig administrerer vi en brugerliste for disse adgange der kræver et samtykke.
Ved tilmelding til lejre eller andre arrangementer i LM-Bornholm regi via lm-bornholm.dk/tilmelding
Frivillighedskontrakt Indgås efter at kenskabet til ovenstående er blevet gennemgået i en undervisningsproces hvorefer LM-Bornholm via kontrakten må forvente at reglerne bliver overholdt af vedkommende der har underskrevet. Kontrakten er ikke tilgængelig online da den udsendes elektronisk når kontrakten skal underskrives.
Skabeloner Skabeloner som ligger til grundlag for handlinger ifm. persondata.
Skabelon til svar på ønske om indsigt i persondata.
Skabelon for databehandleraftale. 
Skabelon for indberetning af databrud til Luthersk Missions sekretariat.

 


© LM Bornholm 2022
Privatlivspolitik - Cookiespolitik - Skift Cookies indstillinger