Medlemsskab i afdelingen

Medlemskab af Luthersk Mission foregår normalt lokalt i en menighed. Men i LM’s vedtægter er der givet mulighed for, at man kan blive optaget som medlem i Luthersk Mission (LM) på afdelingsplan (jf. §5). Det kan der være forskellige årsager til. Fx at der ikke er en lokal LM-kreds i byen, og det ikke opleves naturligt at slutte sig til i ”nabo-byen”, eller det lokale LM arbejde er organiseret som en frimenighed, mens man selv ønsker af fastholde tilhørsforholdet til folkekirken.

I en tid hvor det kirkelige landkort på Bornholm – incl. LM – er under stor forandring, vil vi gerne samle alle gode kræfter, som ønsker at fremme evangeliet ud fra LMs kald og åndelige kerneværdier.

Et medlemskab af LM på afdelingsplan, er et udtryk for at man tilslutter sig foreningens vedtægter, herunder grundlag og formål, jf. § 2 og 3, og de åndelige kerneværdier som er bærende for arbejdet (se: http://dlm.dk/om-os/download/kernevaerdier).

Dersom man ønsker at gøre brug af medlemskab af LM på afdelingsplan, kan man rette henvendelse til afdelingsformanden, som efterfølgende vil bringe henvendelsen frem i afdelingsstyrelsen. Afdelingsstyrelsen vil behandle henvendelsen på førstkommende møde, hvorefter medlemskabet normalt vil være en realitet. Det årlige kontingent er fastsat til kr. 100,-!

På afdelingsstyrelsens vegne

Formand Jørn Bech

T 4045 7160 - E formand@lm-bornholm.dk

 

 


© LM Bornholm 2020
Privatlivspolitik - Cookiespolitik