API generator
Her er der nogle hjælpefunktioner til benyttelse af vores API'er.

API står for "Application Programming Interface" og er en måde hvorpå vi stiller nogle data til rådighed som kan benyttes af andre.
Vi tilbyder i øjeblikket data af 3 forskellige typer. Program, reklamer og optagelser.
Se i fanerne her på siden hvordan data er tilgængelige.
Ønsker du oplysningerne på en anden måde vil vi gerne være behjælpelige hvis det er er teknisk muligt.


Program


Program udtræk i tekst eller tabelformat

Vælg hvad programmet skal indeholde
LM LM Kids LM Between LMU
Bornholm
Hasle
Kirken på Klippen
LM-Kirken Østbornholm
Lobbæk
Rønne
Svaneke
Østermarie
Østerlars
Aakirkeby
Årsballe

Style:
class: api_program_tabel = tabelen der indeholder alt data (Kun ved "Tabel" og "Tabel med detaljer")
class: program_row = Rækker i tabellen (Kun ved "Tabel" og "Tabel med detaljer")
class: program_dato_detaljer = Datolinjen (Kun ved "Tabel" og "Tabel med detaljer")
class: program_link = arrangementlinket
class: program_titel_detaljer = Titellinjen (Kun ved "Tabel" og "Tabel med detaljer")
class: program_detaljer = Alle andre linjer (Kun ved "Tabel" og "Tabel med detaljer")Resultat:

Program udtræk i JOSON format

Vælg hvad programmet skal indeholde
LM LM Kids LM Between LMU
Bornholm
Hasle
Kirken på Klippen
LM-Kirken Østbornholm
Lobbæk
Nexø
Rønne
Svaneke
Østermarie
Østerlars
Aakirkeby
ÅrsballeResultat:


Style:
id: api_overskrift = Overskriften
id: api_data = tabelen der indeholder alt dataResultat:
Resultat:


Reklamer


Små reklamer


Beskrivelse:
Der vil her blive returneret en liste med alle aktive små reklamer. Listen vil komme i tilfældig rækkefølge for hver indlæsning
Reklamerne bliver leveret i JSON format med følgende 3 parametre:
Link => "Adressen reklamen henviser til"
Billede => "Adressen til reklamebilledet"
Target => "Target som reklamen er oprettet med. (Skal ikke benyttes hvis et andet target passer bedre)"Resultat:

Store reklamer


Beskrivelse:
Der vil her blive returneret en liste med alle aktive store reklamer. Listen vil komme i den rækkefølge det er bestem at de skal vises. Med den første som førsteprioritet
Reklamerne bliver leveret i JSON format med følgende 3 parametre:
Link => "Adressen reklamen henviser til"
Billede => "Adressen til reklamebilledet"
Target => "Target som reklamen er oprettet med. (Skal ikke benyttes hvis et andet target passer bedre)"Resultat:

Helsides reklamer

Benyttes på lm-bornholm.dk i en popop der fylder hele forsiden. Reklametypen bruges kun i begrænset omfang da den godt kan virke forstyrrende for brugeren.


Beskrivelse:
Der vil her blive returneret en en helsidesreklame hvis der er nogen. - det meste af tiden vil der ikke være nogen at returnere
Reklamen bliver leveret i JSON format med følgende 3 parametre:
Link => "Adressen reklamen henviser til"
Billede => "Adressen til reklamebilledet"
Target => "Target som reklamen er oprettet med. (Skal ikke benyttes hvis et andet target passer bedre)"Resultat:


Optagelser


Liste i JSON format med optagelser


Beskrivelse:
dato => Dato i dansk format
sted => Stedet optagelsen er optaget
taler_navn => Talerens navn
taler_fornavn => Talerens fornavn
taler_efternavn => Talerens efternavn
emne => Emnet på optagelsen
skriftsted => Skrifthenvisning hvis der er en ellers "Intet skriftsted" (Indeholder et skjult div som gør sortering nemmere)
lyt => Adresse til at lytte til optagelsen
hent => Adresse til at downloade optagelsen
link => Linktekst med aktivt link til aflytning
afspil => Indeholder et HTML5 tags med lydfilen og to knapper til afspilning og download. - Knapperne er et HTML5 objekt kan ikke benyttes direkte men kræver en sammenbinding via javascript Se nedenfor


Via Jquery kan knapper og objekt tilgås via følgende;

Lytknappen = .lyt
hentknappen = .hent
audio = parent().children("audio") eller aid_nummer på optagelsenResultat:

Nyeste optagelse

Datafelter:
dato = > Dansk dato
sted => Optagelsessted
taler => Taler navn
taler_fornavn => Taler fornavn
taler_efternavn => Taler efternavn
emne => Emne på optagelsen
skriftsted => Skriftsted på optagelsen hvis der er noget
link => Link til optagelsen
adresse => Adresse til aflytning af optagelsen


Beskrivelse:Resultat:


© LM Bornholm 2020
Privatlivspolitik - Cookiespolitik