Om LM Bornholm

Luthersk Mission Bornholm (LM) er en af de syv afdeling, som til sammen udgør Luthersk Mission i Danmark. Foreningens fulde navne er Luthersk Missionsforening til evangeliets fremme. De sidste tre ord siger rigtig meget om vores identitet. Evangeliet om syndernes forladelse og frelsen i Jesus Kristus er det vi selv lever af og brænder for, at andre skal høre og modtage i tro.

LM blev stiftet på Bornholm i 1868. Som et kirkeligt arbejde bygger vi på den opfattelse, at Bibelen er Guds ord. Bibelen er grundlaget for vores aktiviteter, og vi anser den for at være troværdig i alle forhold. Som vores navn antyder, så bekender vi os til den evangelisk lutherske forståelse af Bibelen.

På dette grundlag ønsker vi at forkynde evangeliet om Jesus Kristus til personlig tro og evigt liv for såvel børn, unge og voksne.

På Bornholm arbejdes der bl.a. med og for børn i legestuer, børneklubber, og på LM-lejren i Pedersker, samt for unge i ungdomsarbejdet og ved almindelig mødevirksomhed (og gudstjenester) på hverdage og søndage rundt omkring fra  LM´s 9 missionshuse. Alle stævner, møder, gudstjenester mm. er offentlige og alle er velkommen.

Sang og musik har altid været en naturlig del af arbejdet. Der er derfor både korarbejde, hornorkester samt forskellige bands.

LM driver også en genbrugsbutik i Nexø, LUMI Genbrug.

Internationalt er LM engageret i et stort arbejde, idet der udsendt missionærer til Tanzania, Peru og Cambodja m.fl.. Missionærerne står sammen med lokale kirker og partnere i forskelligt arbejde med undervisning og forkyndelse af det kristne budskab, samt med forskellige sundhedsmæssige og sociale opgaver målrettet fattige og vanskeligt stillede folkegrupper. Vi arbejder målrettet efter at være de steder, hvor nøden er største, og blandt folkegrupper hvor det kristne vidnesbyrd om Jesus ikke er nået ud endnu eller står svagt.


© LM Bornholm 2020
Privatlivspolitik - Cookiespolitik