Personaleændringer

LM Bornholm har fra 1. oktober 2018 ansat Peter Techow (44 år) som forkynder. Peter er gift med Annette og familien har 4 børn, hvoraf de tre fortsat er hjemmeboende. Forkyndertitlen dækker over en række forskellige opgaver indenfor både LM Kids, evangelisation, afdelingssekretærfunktioner mv. I alle opgaver indgår forkyndelse som en prioriteret del. En mindre del skal bruges i relation til Kirken på Klippen og dennes menighedsledelse. Denne del betaler Kirken på Klippen selv for.

I forbindelse med Peter Techows tiltræden, fratræder Jørn Bech efter eget ønske sin ansættelse, men fortsætter som formand for afdelingsstyrelsen indtil den nuværende valgperiode udløber i foråret 2019. Endvidere reduceres afdelingssekretær Hakon Christensens ansættelseskvote, efter eget ønske, fra de nuværende 60% til 40% af en fuldtidsansættelse. Hakons ansættelse som præst i Hillerød Frimenighed opnormeres tilsvarende.

Der skal i den kommende tid arbejdes mere detaljeret med stillingsbeskrivelserne for de ansatte i afdelingen, hvor også de aktuelle udvalg og bestyrelser inddrages. AS er meget optaget af, at kunne sikre at dette bliver en fuldtidsstilling Peter Techow ansættes i, men det er vi ikke i mål med endnu. Dels undersøger vi muligheden for at en mindre del af opgaverne kunne blive forkyndelse og undervisning på landsplan, og dels vil det afhænge af gavemulighederne fra LM Bornholm.


© LM Bornholm 2017 - Aarsdalevej 61, 3740 Svaneke