Hakon Christensens opsigelse

Det er med vemod også at kunne meddele, at Hakon Christensen stopper i sin ansættelse i LM-Bornholm ved udgangen af september. Hakon fået en ansættelse i LM som pendlermissionær i Cambodja.

Hakon Christensen skriver:

Kære venner i LM-Bornholm

Efter 9 super gode år som afdelingssekretær i LM Bornholm er det bestemt ikke uden vemod, at jeg har valgt at sige min stilling op. Når jeg en dag skal se tilbage på mit liv, så vil ansættelsen på Bornholm helt sikkert have været ét af højdepunkterne. Det er derfor også med stor taknemlighed tilbage på tiden jeg har sammen med jer – og på de 5 måneder som jeg endnu har i sigte. I har mødt mig med stor tillid, overbærenhed og imødekommenhed igennem alle årene. Det har for mig været en glæde, at erfare både fællesskab og venskab i tjenesten for Guds rige. Så det er med en lidt mærkelig blanding at både taknemlighed og vemod, jeg skriver denne mail.

I 2016 begyndte vi en forandringsproces under overskriften: LM Bornholm – hvordan nå næste generation? På et tidligt tidspunkt stod det klart for mig, at denne proces med tiden også ville ændre behovene for lønnet arbejdskraft. Den korte version er, at jeg derfor hen over nytåret besluttede at begynde at vænne mig til tanken om, at jeg ved næste årsskifte (20/21) ikke er afdelingssekretær på Bornholm.

Den tanke satte så i begyndelsen af januar gang i den proces, der nu er mundet ud i, at LMs landsstyrelsen her i sidste weekend har ansat mig som pendlermissionær i Cambodja. Forventningen er, at jeg skal lave undervisningsforløb for præster i Siem Reap-området, besøge menigheder i området og prædike ved enkelte gudstjenester i kirken i Siem Reap i forbindelse med fire årlige besøg i Cambodja. Jeg fortsætter altså med at pendle – mod øst, men skifter Bornholm ud med Cambodja. Jeg er klar over at Cambodja ikke lige kan veksles med Bornholm sådan 1 til 1… - og det er så alligevel det projekt, jeg går i gang med! Stillingen er i første omgang tidsbegrænset i to år, og der er fortsat tale om en deltidsstilling. Jeg fortsætter uforandret som præst i Hillerød Frimenighed som min hovedopgave (60%)!

At dette helt tilfældigt falder sammen med at Peter Techow også netop sagt sin stilling op, er meget uheldigt. Af samme grund fortsætter jeg også indtil udgangen af september, så vi ikke begge stopper helt samtidig. Lige nu sidder jeg i Hillerød og skulle netop i denne uge have været på Bornholm… - det er meget underligt og trist for mig ikke at kunne rejse til Bornholm. Jeg håber meget på, at den corona meget snart kommer så meget under kontrol, at vi igen kan være sammen, og jeg komme over til jer.

Der er sat gang i en proces mhp. at finde fremtidens ansættelsesstrukturer og medarbejdere til LM Bornholm – selv om jeg for min del har tænkt, at det er meget uheldigt med denne dobbeltudskiftning samtidig, så er jeg fuld af fortrøstning til at Herren har styr på det hele og fortsat vil vise vej og velsigne missionsarbejdet ud fra LM Bornholm i kommende år. Lad os sammen lægge os selv og alle vores resurser i LM i Guds hånd – så vil han lede os et godt sted hen.

Bedste hilsner ønskes I alle med Esajas 25,1:

”Herre, du er min Gud, jeg hylder dig, jeg priser dit navn, for underfuldt har du ført dine planer igennem, fast og sikkert fra fortiden.”

Kærlig hilsen

Hakon Christensen


© LM Bornholm 2020
Privatlivspolitik - Cookiespolitik