Forbøn og salvning

Forbøn og salvning

Vi tror, at Gud kan helbrede, når vi beder. Vi ved at forbønnen for hinanden ved sygdom allerede praktiseres. Lad os trofast forsætte med dette og derigennem udtrykke vores indbyrdes omsorg og kærlighed.

Sygdom

Alvorlig eller kronisk sygdom blotlægger vores hjælpeløshed og sårbarhed. At blive salvet i forbindelse med forbøn er ikke en form for trylleri, hvor vi kan kommandere med Gud, men det er en konkret måde at gå ud på Guds løfter, lægge den syge i Guds hånd, minde Gud om hans egne løfter om helbredelse.
Derfor må vi vente alt godt fra ham. Det gør vi i fortrøstning til at Gud vil føre sin vilje igennem, hvad enten vi skal leve med sygdom eller blive helbredt.

De bibelske løfter

Bibelen taler i Jakobs brev 5,1 3-1 6 også om en ”særlig” form for forbøn når en i den kristne menighed bliver syg

”Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask; og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.”

Disse ord er en gave som ligger helt åben og tilgængelig for alle troende mennesker.

Helt konkret

Hvis du ønsker, at blive salvet eller høre mere om hvad det konkret går ud på, så er du velkommen til at kontakte en af nedenstående personer. Du er også velkommen, hvis du i første omgang bare ønsker en uforpligtende samtale om eventuel forbøn og salvning.

Jakob Houler, Hasle - 5697 0109 - jakob@houler.dk


© LM Bornholm 2020
Privatlivspolitik - Cookiespolitik