Medarbejdere

Årsmødeudvalg

Hvert år i november arrangere LM-Bornholm årsmøde. Årsmødet bliver arrangeret at et selvsupplerende udvalg som består af følgende personer:
Navn Mail Telefon Opgave

© LM Bornholm 2017 - Aarsdalevej 61, 3740 Svaneke